AKTIVNOSTI

Trenutne aktivnosti Nadolazeće aktivnosti Ljetna akademija Prošle aktivnosti Projekti EACD

Nadolazeće aktivnosti

Sorry, no posts were found.

Ljetna akademija

1 2 8

EACD

EACD (engl. The European Academy of Childhood Disability) je akademska udruga stručnjaka koji rade s djecom s razvojnim teškoćama širom Europe. Trenutno ima preko 500 članova – liječnika, fizioterapeuta, radnih terapeuta, logopeda, psihologa, medicinskih sestara i tehničara, socijalnih radnika, edukacijskih rehabilitatora.

Članom EACD – a može postati svatko tko radi ili je zainteresiran za rad s djecom s razvojnim teškoćama. Godišnja članarina iznosi 50 € (EUR). Kao član EACD – a ostvarujete brojne pogodnosti o čemu više možete saznati na poveznici: https://www.eacd.org/membership.php

Pogledaj više