Ljetna akademija

Tečajevi za profesionalno usavršavanje

O Ljetnoj akademiji Slijedeća Ljetna akademija Prošle Ljetne akademije

Ljetna akademija

Ljetna akademija je tradicionalno godišnje događanje koje organiziramo krajem kolovoza više od 20 godina. Nakon višegodišnjeg održavanja u Specijalnoj bolnici Kalos, Vela Luka, unazad nekoliko godina se održava u Zadru u suradnji sa Sveučilištem u Zadru i Općom bolnicom Zadar.
Ljetna akademija obuhvaća nekoliko tečajeva na kojima je moguće sudjelovati pojedinačno ili u cijelosti. Uvijek pokriva više tema uz sudjelovanje stranih i naših stručnjaka.
Stručna usavršavanja Ljetne akademije su uvijek multidisciplinarna pa su i namijenjena različitim strukama, odnosno liječnicima, medicinskim sestrama, radnim terapeutima, fizioterapeutima, psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, odgojiteljima, učiteljima i roditeljima.
Upravo multidisciplinarnost se pokazala kao najbolji model prijenosa znanja i vještina na stručnjake koji rade u području dječje rehabilitacije jer se ni u svakodnevnom radu ne oslanja samo na jednu struku.

Stručna usavršavanja Ljetne akademije namijenjena su:

  • liječnicima, specijalistima pedijatrije i užeg područja dječje neurologije,
  • specijalistima fizijatrije i medicinske rehabilitacije,
  • specijalistima obiteljske medicine i specijalizantima navedenih struka,

  • medicinskim sestrama, radnim terapeutima, fizioterapeutima,
  • psiholozima, logopedima,
  • edukacijskim rehabilitatorima, odgojiteljima, učiteljima i roditeljima.


Događanje se odvija jedanput godišnje u organizaciji Udruge u ljetnim mjesecima.

Slijedeća Ljetna akademija

23. Ljetna akademija

Organizator:
Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Sveučilište u Zadru i Opća bolnica Zadar

organiziraju

23. Ljetnu akademiju 2021.
sa stručnim usavršavanjima

HINE – Hammersmith neurološki pregled dojenčadi

Voditeljica:

Prof.dr.sc Leena Haataja, dr.med., Helsinki
SCPE – klasifikacija cerebralne paralize

Voditeljice:

Prof. dr.sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr.med., Zagreb
Prim. dr. sc. Sanja Delin, dr. med., Zadar
Ivana Đaković, dr.med., Zagreb

MARTE MEO prirodna potpora razvoju

Voditeljice:
Maria Aarts, Eindhoven
Mirna Wudernitz, dr.med., Beč

23. do 27. kolovoza 2021.
Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV.

Otvorene prijave za 23. Ljetnu akademiju 2021.

22. Ljetna akademija , Procjena kvalitete spontanih pokreta – General movements (GM)

22. Ljetna akademija , Blago neuromotorno odstupanje (neurološki pregledi po Hempelovoj i Touwenu)

22. Ljetna akademija, SCPE – Europska klasifikacija cerebralne paralize (radionica)

Ljetna akademija 2018, Potpomognuta komunikacija

Ljetna Akademija 2018, Diskinetska cerebralna paraliza

Ljetna Akademija 2017, Procjena spontanih pokreta (GM- General Movements)

Ljetna akademija 2017, Poremećaji hranjenja u ranoj dječjoj dobi – dijagnostika i mogućnosti terapijskih postupaka

Ljetna akademija 2017, SCPE (Surveillance of Cerebral Palsy Europe) klasifikacija cerebralne paralize (klinička procjena, MRI mozga)

Ljetna Akademija 2016, Procjena grubih motoričkih funkcija (GMFM) i klasifikacijski sustav (GMFCS)

Ljetna akademija 2016, Procjena kvalitete motorike / Qualitiy FM

Ljetna akademija 2016, Izazov za djecu i mlade s CP koji hodaju / Challenge Module

Ljetna akademija 2016, SCPE klasifikacija cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom

Ljetna Akademija 2015 , Motorički profil dojenčeta

Ljetna akademija 2015 , Procjena grubih motoričkih funkcija (GMFM) i klasifikacijski sustav (GMFSC)

Ljetna akademija 2015, SCPE klasifikacija cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom

Ljetna akademija 2014 – Halliwick terapijsko plivanje

Ljetna akademija 2014 – Blago neuromotorno odstupanje

Ljetna Akademija 2013 – Primjena pomagala za djecu/osobe s cerebralnom paralizom

Ljetna Akademija 2013 – Fizijatrijski problemi djece s cerebralnom paralizom